LỄ KHỞI CÔNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT THANG MÁY

Là hoạt động bắt buộc và khởi đầu của một dự án, Viko luôn tạo hình ảnh ban đầu mạnh mẽ, chi tiết trong từng khâu của công trình.

Là hoạt động bắt buộc và khởi đầu của một dự án, Viko luôn tạo hình ảnh ban đầu mạnh mẽ, chi tiết trong từng khâu của công trình.

Với sự khởi đầu hoàn hảo, nó cũng tạo lên một động lực thúc đẩy cho toàn bộ quá trình từ lúc khởi công cho đến hoàn thiện một động lực mạnh mẽ, một ví dụ điển hình cho từng khâu của quá trình xây dựng.

Viko P&C – Sự khởi đầu mới luôn tạo tiền đề cho một quá trình hoàn hảo của công trình.